Bellpal

Trygghetsklocka - Larmar anhöriga vid fall eller oro och visar användarens position.