SaraStedy

Sara Stedy erbjuder förbättrad flexibilitet och ser till att användaren kan förflyttas från sittande till stående position på ett enkelt, säkert och ergonomiskt sätt. Stå- och uppresningsmoment är grundläggande och utförs ofta flera gånger om dagen. Att kunna resa sig från sittande till stående position är ett av de mest grundläggande rörelsemomenten i det dagliga livet. Många användare uppskattar ett alternativ till traditionell taklyft.

SaraStedy är en produkt från Arjo där Hjälpmedelsbolaget har agenturen för den privata marknaden.

'